Certifikáty

Osvědčení NBÚ

 Společnost je držitelem potvrzení Národního bezpečnostního úřadu pro práci s utajovanými informacemi. Na základě vydaného osvědčení podnikatele dle §20 odst. 1 písm. a) zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti, je společnost oprávněna k přístupu k utajované informaci do a včetně stupně utajení TAJNÉ. Dále provozujeme certifikované informační systémy pro nakládání s utajovanými informacemi do a včetně stupně utajení TAJNÉ, systém LAN_D a PC_T.

NBÚ osvědčení podnikatele

NÚKIB certifikát IS

Integrovaný management systém

 Společnost je držitelem certifikátu systému managementu jakosti dle mezinárodního standardu ČSN EN ISO 9001:2016, certifikát systému environmentálního managementu ČSN EN ISO 14001:2016 a také držitelem certifikátu pro systém řízení bezpečnosti informací ČSN EN ISO/IEC 27001:2014.

Certifikát ISO 9001
Certifikát ISO 14001
Certifikát ISO 27001

Technická inspekce České republiky
 vykonává státní odborný dozor nad bezpečností vyhrazených technických zařízení v rozsahu zák. č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Vyhrazenými technickými zařízeními jsou ve smyslu § 6b odst. (1) zák. č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce zařízení se zvýšenou mírou ohrožení zdraví a bezpečnosti osob a majetku, která podléhají dozoru podle tohoto zákona.

Společnost ST Security a.s. je držitelem oprávnění k montáži, opravám , revizím a zkouškám elektrických zařízení.

Oprávnění TIČR